Cursos de Aperfeiçoamento
. Mural - Sociedade Argentina de Artistas Plásticos Buenos Aires
. Escultura - Mutualidade de Belas Artes - Buenos Aires
. Desenho - Sociedade Estímulo de Belas Artes - Buenos Aires
. Anatomia - Artística Faculdade de Medicina de Buenos Aires
. Bolsa de Estudos do SEBA (Sociedade estímulo de Belas Artes)
. Bolsa de Pesquisa do Fundo Nacional das Artes